Letíme ke hvězdám

O vývoji vzdušných dopravních prostředků a o počátcích kosmických výzkumů.